Zanocuj w lesie

Nocowanie w lesie nigdy nie było prostsze! A przynajmniej bardziej dostępne… „Zanocuj w lesie” to projekt, dzięki któremu Lasy Państwowe udostępniły do dyspozycji miłośników bushcraftu i surviwalu ponad 600 tysięcy hektarów w 425 nadleśnictwach. W całej Polsce wyznaczono obszary o Czytaj dalej…

Miejsca ogniskowe

Większość pożarów występuje przy najwyższym – III stopniu – zagrożenia pożarowego, a za dominującą większość – 90% – odpowiada człowiek. Aby minimalizować zagrożenie oraz wpłynąć na te zatrważającą statystykę należałoby jedynie stosować się do przepisów. 1. Nie śmiecić 2. Nie Czytaj dalej…

Obszary natura 2000

Środowisko przyrodnicze Europy ulega ciągłym zmianom. Ubocznym skutkiem rozwoju cywilizacyjnego – postępu technologicznego, urbanizacji oraz intensyfikacji przemysłu i rolnictwa – jest między innymi spadek różnorodności biologicznej oraz fragmentacja ekosystemów, co ma negatywne skutki dla społeczeństwa. W obliczu takich zagrożeń dostrzeżono Czytaj dalej…