Dziś pod lupę bierzemy czystość KĄPIELISK w Polsce. 🕵️⛵️🏖

W sezonie kąpielowym władze lokalne i krajowe w całej Unii Europejskiej pobrały próbki wody w kąpieliskach i przeanalizowały je pod kątem rodzajów bakterii. Na tej podstawie jakość wody w kąpieliskach została sklasyfikowana jako:

🥰 doskonała

☺️ dobra

😐dostateczna

🫣słaba.

🇵🇱Jak w badaniach wypadła Polska?

Odsetek wód w kąpieliskach o doskonałej jakości wyniósł 44.5%. Niestety, jest to najniższy wynik w Europie. Należy jednak zwrócić uwagę, na fakt, że w Polsce przebadanych zostało tylko 423 z 672 wód w kąpieliskach, a to tłumaczyć może niski udział doskonałej jakości. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku badaniom zastaną poddane pozostałe 249 kąpieliska i niebawem uzyskamy wynik mieszczący się w europejskiej normie.

📌 Tutaj możesz sprawdzić swoje kąpielisko: https://sk.gis.gov.pl/index.php/kapieliska/mapa

🇪🇺 A jak to wygląda w Europie?

Jakość wody w kąpieliskach w UE pozostaje wysoka. Od czasu przyjęcia dyrektywy w sprawie wody w kąpieliskach w 2006 r. udział doskonałych miejsc stale rósł, a w 2021 roku taki wynik uzyskało 84,8% kąpielisk w UE. Minimalne standardy jakości wody zostały spełnione w 95,2% obiektów.

👩🏼‍🔬Od 2013 r. zmniejszył się udział kąpielisk o niskiej jakości. W 2021 r. słabe kąpieliska stanowiły 1,5% wszystkich kąpielisk w UE, w porównaniu z 2% w 2013 roku.

🏄🏼‍♀️🏊🏾‍♂️Udział doskonałej wody do kąpieli w ostatnich latach utrzymuje się na stałym poziomie. W latach 2015-2021 udział wód w kąpieliskach o doskonałym stanie w Europie utrzymywał się na stałym poziomie 85-88% dla wód przybrzeżnych oraz 77-81% dla wód śródlądowych.

https://www.eea.europa.eu/publications/bathing-water-quality-in-2021/european-bathing-water-quality-in-2021?fbclid=IwAR2b63ZQA5apqG7MngaWvOf6wL0CwOf74VbArR58y0Y0hhqRSW19n9xQ-us
Kategorie: Ogólne

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *